Ý nghĩa của từ obsession là gì:
obsession nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ obsession. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa obsession mình

1

1   0

obsession


một từ tiếng anh nghĩa là sự ám ảnh. chỉ trạng thái lúc nào cũng nghĩ đến một vật, một người nào đó, không thể nghĩ đến một điều gì khác và được coi là một trạng thái tiêu cực
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

1   0

obsession


là danh từ có nghĩa là sự ám ảnh, nỗi ám ảnh- là các ý nghĩ, ý tưởng, cảm thấy mình phải làm gì đó, hình ảnh … luôn đeo đuổi, lặp lại, xuất hiện trong đầu khiến con người ta cảm thấy sợ hãi
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

3

0   1

obsession


Sự ảm ảnh; tình trạng bị ám ảnh. | Điều ám ảnh. | Sự ám ảnh; (điều) ám ảnh. | : ''Se délivrer d’une '''obsession''''' — thoát được một ám ảnh | Sự [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của obsession
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< obsidienne observatoire >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa