Ý nghĩa của từ oan nghiệt là gì:
oan nghiệt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ oan nghiệt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oan nghiệt mình

1

3   3

oan nghiệt


d. Như oan trái.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "oan nghiệt". Những từ có chứa "oan nghiệt" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . thực nghiệm s [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

oan nghiệt


Tính từ: chịu nhiều oan ức, ngang trái
Theo quan niệm đạo Phật, đây là từ diễn tả những hành động sai trái ở kiếp trước sẽ được trả ở kiếp này.
Ví dụ: Những oan nghiệt mà con đang gánh phải chỉ có pháp luật mới có thể giúp con sáng tỏ.
nga - Ngày 09 tháng 10 năm 2018

3

2   3

oan nghiệt


Như oan trái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   3

oan nghiệt


như oan trái chịu bao oan nghiệt
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   5

oan nghiệt


d. Như oan trái.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của oan nghiệt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< oai nghiêm oanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa