Ý nghĩa của từ nx là gì:
nx nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ nx. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nx mình

1

55 Thumbs up   22 Thumbs down

nx


Nx là từ viết tắt của "nhận xét", là động từ chỉ hành động đưa ra lời phân tích, đánh giá đối với một sự vật, sự việc nào đó.
NX được viết hoa là tên một phần mềm để phục vụ việc thiết kế đồ hoạ
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

nx


nx được giải theo nhiều nghĩa. Mỗi người 1 nghĩa khác nhau
1. nx => nhận xét
2. nx => nữa
3. nx => nếu viết hoa, thì là tên của 1 phần mềm để phục vụ thiết kế
Ngọc Linh - Ngày 09 tháng 4 năm 2017

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

nx


nx có 3 nghĩa:
1> nữa
2> nhận xét
3>viết hoa là 1 phần mềm thiết kế đồ họa
ly - Ngày 23 tháng 1 năm 2017

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

nx


Từ "nx" ghi tắt của cụm từ "nhận xét". Trong tiếng Việt, "nhận xét" là một động từ được dùng để chỉ hành động nêu ra lời nói, ý kiến đánh giá một sự việc hay con người nào đó mang tính khách quan
Ví dụ: Tôi có đôi lời nhận xét về bạn.
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 7 năm 2019

5

15 Thumbs up   22 Thumbs down

nx


ngưu X
Nguồn: beedance07.com

6

17 Thumbs up   25 Thumbs down

nx


Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gia [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< my dear must be able to >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa