Ý nghĩa của từ my dear là gì:
my dear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ my dear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my dear mình

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

my dear


My dear: là tiếng gọi thân mật giữa những người quen biết, có mối quan hệ thân thiết, hoặc tiếng gọi của 2 người yêu nhau.
My dear thường được viết đầu bức thư
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

7 Thumbs up   1 Thumbs down

my dear


Danh từ: "dear": người yêu quý. "My dear" thường dùng để gọi người thân mật trong gia đình như ba mẹ, con, vợ chồng.
Ví dụ: Ôi con yêu của ba, ba rất nhớ con, khi nào quay về đây? (Oh my dear, I miss you so much, son. When do you come back to me?)
nga - Ngày 19 tháng 10 năm 2018

<< nv nx >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa