Ý nghĩa của từ nuộc là gì:
nuộc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nuộc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nuộc mình

1

4   2

nuộc


d. Vòng dây buộc: Một nuộc lạt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nuộc". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nuộc": . núc nục nuộc nữ sắc nữ s [..]
Nguồn: vdict.com

2

2   2

nuộc


d. Vòng dây buộc: Một nuộc lạt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   3

nuộc


vòng dây buộc vào một vật "Ngó lên nuộc lạt mái nhà, Bao nhiêu nuộc lạt thương bà bấy nhiêu." (Cdao) Độ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   5

nuộc


Vòng dây buộc. | : ''Một '''nuộc''' lạt.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nuộc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nuốt trửng nuột >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa