Ý nghĩa của từ nhỏ nhẻ là gì:
nhỏ nhẻ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhỏ nhẻ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhỏ nhẻ mình

1

29   4

nhỏ nhẻ


t. (Nói năng, ăn uống) thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. Nói năng nhỏ nhẻ như cô dâu mới. Ăn nhỏ nhẻ từng miếng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

21   8

nhỏ nhẻ


(nói năng, ăn uống) nhẹ nhàng, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn nói năng nhỏ nhẻ như con gái
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   9

nhỏ nhẻ


t. (Nói năng, ăn uống) thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. Nói năng nhỏ nhẻ như cô dâu mới. Ăn nhỏ nhẻ từng miếng.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

4

13   13

nhỏ nhẻ


Thong thả, chậm rãi với vẻ giữ gìn, từ tốn. | : ''Nói năng '''nhỏ nhẻ''' như cô dâu mới.'' | : ''Ăn '''nhỏ nhẻ''' từng miếng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của nhỏ nhẻ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhật báo niêm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa