Ý nghĩa của từ nguy biến là gì:
nguy biến nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nguy biến. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nguy biến mình

1

1   1

nguy biến


Việc biến động nguy hiểm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

nguy biến


Việc biến động nguy hiểm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

nguy biến


Việc biến động nguy hiểm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nguy biến". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nguy biến": . nguy biến ngụy biện. Những [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

nguy biến


việc bất ngờ có thể gây ra tai hoạ lớn gặp nguy biến Tính từ có thể gây ra tai hoạ lớn bất ngờ vượt qua giây phút nguy bi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   1

nguy biến


antarāya (nam)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của nguy biến
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhạc khúc nguyên bản >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa