Ý nghĩa của từ ngốc là gì:
ngốc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngốc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngốc mình

1

10   12

ngốc


tt. Kém, không thông minh trong xử sự, suy xét vấn đề: thằng ngốc Ngốc thế, có vậy mà không biết.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

8   12

ngốc


kém về trí khôn, về khả năng suy xét, ứng phó, xử sự đồ ngốc! ngốc quá, dễ thế mà cũng không biết Đồng nghĩa: đầ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

8   14

ngốc


Kém, không thông minh trong xử sự, suy xét vấn đề. | : ''Thằng '''ngốc''' .'' | : '''''Ngốc''' thế, có vậy mà không biết.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

8   14

ngốc


tt. Kém, không thông minh trong xử sự, suy xét vấn đề: thằng ngốc Ngốc thế, có vậy mà không biết.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngốc". Những từ phát [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ngốc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chán nản lập >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa