Ý nghĩa của từ ngậm ngùi là gì:
ngậm ngùi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngậm ngùi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngậm ngùi mình

1

28   8

ngậm ngùi


buồn và thương xót một cách âm thầm, lặng lẽ "Động phòng dìu dặt chén mồi, Bâng khuâng duyên mới, ngậm ng& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

17   9

ngậm ngùi


đgt Cảm thấy buồn rầu đau xót: Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân (K); Phận bạc ngậm ngùi người chín suối (ChMTrinh).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

16   9

ngậm ngùi


Cảm thấy buồn rầu đau xót. | : ''Nghĩ thân mà lại '''ngậm ngùi''' cho thân (Truyện Kiều)'' | : ''Phận bạc '''ngậm ngùi''' người chín suối (Chu Mạnh Trinh) [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

15   10

ngậm ngùi


đgt Cảm thấy buồn rầu đau xót: Nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân (K); Phận bạc ngậm ngùi người chín suối (ChMTrinh).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ng [..]
Nguồn: vdict.com

5

3   0

ngậm ngùi


nghĩ đến những viêc đau buồn cảm thấy đau lòng
nga - Ngày 08 tháng 1 năm 2018


Thêm ý nghĩa của ngậm ngùi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngẫu hứng ngắm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa