Ý nghĩa của từ ngôn luận là gì:
ngôn luận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngôn luận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngôn luận mình

1

21   13

ngôn luận


phát biểu, bày tỏ ý kiến một cách công khai, rộng rãi về những vấn đề chung như chính trị, kinh tế, xã hội, v.v. quyề [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

ngôn luận


Bày tỏ ý kiến về một vấn đề chung của xã hội như kinh tế xã hội
Kiên - Ngày 05 tháng 4 năm 2017

3

13   14

ngôn luận


Sự ăn nói, bàn bạc. Tự do ngôn luận. Quyền của công dân được tự do bày tỏ ý kiến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

13   16

ngôn luận


Sự ăn nói, bàn bạc. Tự do ngôn luận. Quyền của công dân được tự do bày tỏ ý kiến.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngôn luận". Những từ có chứa "ng [..]
Nguồn: vdict.com

5

11   15

ngôn luận


Sự ăn nói, bàn bạc. | : ''Tự do '''ngôn luận''''' - Quyền của công dân được tự do bày tỏ ý kiến.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của ngôn luận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhân sinh nhân hoà >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa