Ý nghĩa của từ ngày mùa là gì:
ngày mùa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngày mùa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngày mùa mình

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

ngày mùa


dt. Thời kì gặt hái, thu hoạch mùa màng: ngày mùa bận rộn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

ngày mùa


Thời kì gặt hái, thu hoạch mùa màng. | : '''''Ngày mùa''' bận rộn.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ngày mùa


thời kì gặt hái, thu hoạch mùa màng (nói khái quát) ngày mùa bận rộn công việc ngày mùa
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6 Thumbs up   5 Thumbs down

ngày mùa


nhưng tôi đang hỏi là những ngày mùa là gì với cả tôi phải viết văn quang cảnh làng mạc ngày mùa nên tôi mới hỏi ( những ngày mùa là gì ? ) làm ơn chỉ cho tôi đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nha nha nha!!!!!!!!!!!!!
cung sư tử - 00:00:00 UTC 27 tháng 8, 2021

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

ngày mùa


dt. Thời kì gặt hái, thu hoạch mùa màng: ngày mùa bận rộn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngày mùa". Những từ có chứa "ngày mùa" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . m [..]
Nguồn: vdict.com

<< ngày lễ ngán >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa