Ý nghĩa của từ nữ lưu là gì:
nữ lưu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nữ lưu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nữ lưu mình

1

2   0

nữ lưu


Phụ nữ nói chung (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nữ lưu". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nữ lưu": . Nam Lâu nhà lầu nói liều nữ lưu
Nguồn: vdict.com

2

3   1

nữ lưu


nữ lưu là người phụ nữ có học vấn hoặc có danh tiếng như
- hai bà trưng (có danh tiếng)
- Hồ Xuân Hương, bà huyện Thanh quan (có học vấn)
Vũ Duy Tiến - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

3

0   0

nữ lưu


Phụ nữ nói chung (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nữ lưu


Là người phụ nữ xưa, có tri thức và am hiểu nghệ thuật
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 9 năm 2014

5

0   1

nữ lưu


Phụ nữ nói chung (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nữ lưu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngoại hạng ngoại kiều >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa