Ý nghĩa của từ nết là gì:
nết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nết mình

1

2   0

nết


Cái nết: chỉ tính cách, phẩm chất đạo đức, lí tưởng tinh thần của con người.
Hồ Ngọc Đạt - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

2

0   1

nết


d. Thói quen, cách ăn ở tốt: Cái nết đánh chết cái đẹp (tng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nết". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nết": . n [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

nết


d. Thói quen, cách ăn ở tốt: Cái nết đánh chết cái đẹp (tng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

nết


những đặc điểm tâm lí riêng ổn định của mỗi người (thường là người còn trẻ và trẻ con), biểu hiện ở thái độ, lời [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   5

nết


Thói quen, cách ăn ở tốt. | : ''Cái '''nết''' đánh chết cái đẹp. (tục ngữ)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của nết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nếp nề >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa