Ý nghĩa của từ nấm là gì:
nấm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ nấm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nấm mình

1

0   0

nấm


Thực vật bậc thấp không có diệp lục, sống kí sinh trên các sinh vật hoặc trên các chất hữu cơ mục nát. | : ''Vào rừng hái '''nấm'''.'' | : ''Nhà cửa mọc l [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nấm


1 I. dt. 1. Thực vật bậc thấp không có diệp lục, sống kí sinh trên các sinh vật hoặc trên các chất hữu cơ mục nát: vào rừng hái nấm Nhà cửa mọc lên như n [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nấm


1 I. dt. 1. Thực vật bậc thấp không có diệp lục, sống kí sinh trên các sinh vật hoặc trên các chất hữu cơ mục nát: vào rừng hái nấm Nhà cửa mọc lên như nấm. 2. Bệnh ngoài da, thường làm cho các khe chân, bàn chân có những bọng nước nhỏ, ăn dần loét da. II. dt. Mô đất đắ [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nấm


Giới Nấm (tên khoa học: Fungi) bao gồm những sinh vật nhân chuẩn tự dưỡng có thành tế bào bằng kitin (chitin). Phần lớn nấm phát triển dưới dạng các sợi đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

nấm


Giới Nấm (tên khoa học: Fungi) bao gồm những sinh vật nhân chuẩn dị dưỡng có thành tế bào bằng kitin (chitin). Phần lớn nấm phát triển dưới dạng các sợi đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   1

nấm


thực vật bậc thấp không có diệp lục, sống trên chất hữu cơ mục nát hoặc kí sinh trên các sinh vật, một số loài ăn đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của nấm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cao su anti >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa