Ý nghĩa của từ muối mặt là gì:
muối mặt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ muối mặt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa muối mặt mình

1

4   0

muối mặt


chịu cho người ta coi khinh để làm hoặc để xảy ra một việc gì đó mà tự mình cũng biết là đáng hổ thẹn chịu muối mặt [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   1

muối mặt


t. Coi thường nhân phẩm của mình và dư luận người khác trong hành động, cư xử: Không thể muối mặt mà lừa một người bạn tốt như vậy.
Nguồn: vdict.com

3

5   2

muối mặt


t. Coi thường nhân phẩm của mình và dư luận người khác trong hành động, cư xử: Không thể muối mặt mà lừa một người bạn tốt như vậy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   1

muối mặt


Coi thường nhân phẩm của mình và dư luận người khác trong hành động, cư xử. | : ''Không thể '''muối mặt''' mà lừa một người bạn tốt như vậy.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   0

muối mặt


Bố của Minh phải "MUỐI MẶT" mỗi khi cậu ấy bị mời phụ huynh.(MUỐI MẶT ở đây có nghĩa là xấu hổ hay mất mặt về 1 sự việc gì đó).
ABC.com.VN - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

6

1   0

muối mặt


Vd: Bố của Minh phải muối mặt mỗi khi cậu ấy bị mời phụ huynh.(MUỐI MẶT ở đây có nghĩa là xấu hổ hay mất mặt bởi một sự việc gì đó mà chúng ta gặp phải
ABC.com.VN - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

7

1   1

muối mặt


Trước hết nghĩa đen của từ này là cái gì đem muối thì không còn hình ảnh như trước nữa. Muối dưa, muối cà thì rau quả héo úa nhàu nhĩ. Muối thịt thì thịt quắt queo, đen sạm. Từ đây liên hệ thì thấy cái mặt tức là thể diện bị muối thì xấu xí mất hết thể diện.
hương - Ngày 16 tháng 11 năm 2016

Thêm ý nghĩa của muối mặt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< muông muỗm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa