Ý nghĩa của từ muôi là gì:
muôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ muôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa muôi mình

1

0   0

muôi


Thứ thìa lớn dùng để múc canh. | : ''Một '''muôi''' canh.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

muôi


d. Nh. Môi: Một muôi canh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "muôi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "muôi": . mũ ni mui mùi mủi mũi múi mụi muôi muỗi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

muôi


d. Nh. Môi: Một muôi canh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của muôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mun muôn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa