Ý nghĩa của từ ma men là gì:
ma men nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ma men. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ma men mình

1

8   4

ma men


d. (kng.). Rượu, ví như một con ma cám dỗ. Bị ma men quyến rũ. Bạn với ma men.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

8   4

ma men


tên một con ma trong tưởng tượng của người Việt Nam, con ma này tượng trưng cho rượu. nói là rượu là không đúng, đúng hơn là ma men tượng trưng cho thói nghiện rượu - alcoholism

bị ma men bắt nghĩa là người đó sa vào nghiện rượu
hansnam - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

3

7   3

ma men


(Khẩu ngữ) rượu, sức cám dỗ ghê gớm của rượu, ví như một con ma làm bạn với ma men
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   3

ma men


. Rượu, ví như một con ma cám dỗ. | : ''Bị '''ma men''' quyến rũ.'' | : ''Bạn với '''ma men'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

4   6

ma men


d. (kng.). Rượu, ví như một con ma cám dỗ. Bị ma men quyến rũ. Bạn với ma men.
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của ma men
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lữ điếm may sẵn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa