Ý nghĩa của từ mỹ nhân là gì:
mỹ nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ mỹ nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mỹ nhân mình

1

30 Thumbs up   2 Thumbs down

mỹ nhân


Theo Tôi, Mỹ là đẹp, Nhân là người. Tóm lại, Mỹ nhân là Người đẹp.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 15 tháng 1, 2017

2

24 Thumbs up   1 Thumbs down

mỹ nhân


Mỹ nhân có nghĩa chung là người đẹp , mà người đẹp thì có thể là nam , có thể là nữ. Nam mà đẹp thì gọi là mỹ nam, nữ mà đẹp thì gọi là mỹ nữ.
Do từ xưa đến nay phụ nữ thường thích làm đẹp, trang điểm nên người ta thường nghĩ mỹ nhân là người con gái đẹp hay người phụ nữ đẹp
Nguyễn Tiến - 00:00:00 UTC 31 tháng 10, 2020

3

7 Thumbs up   1 Thumbs down

mỹ nhân


Mỹ là đẹp, nhân là người. Người nào đẹp thì gọi là mỹ nhân thôi, không phải mỹ nhân đều là con gái đâu! TÓM LẠI NGƯỜI NÀO ĐẸP THÌ ĐỀU CÓ THỂ GỌI LÀ MỸ NHÂN!!!
Koplip - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

4

16 Thumbs up   14 Thumbs down

mỹ nhân


Người con gái đẹp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

12 Thumbs up   12 Thumbs down

mỹ nhân


Người con gái đẹp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

6 Thumbs up   10 Thumbs down

mỹ nhân


accharā (nữ)
Nguồn: phathoc.net

7

6 Thumbs up   11 Thumbs down

mỹ nhân


Người con gái đẹp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mỹ nhân". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mỹ nhân": . man nhân mạo nhận mũi nhọn mỹ nhân
Nguồn: vdict.com

<< mỹ nghệ phát tiết >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa