Ý nghĩa của từ mức độ là gì:
mức độ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mức độ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mức độ mình

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

mức độ


Bậc gần hay xa một cơ sở so sánh (trong lĩnh vực cụ thể hay trừu tượng) dùng làm tiêu chuẩn cho hành động: Ăn tiêu có mức độ; Đầu tư người và của tới mức độ cao vào công cuộc nghiên cứu khoa học.. Các [..]
Nguồn: vdict.com

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

mức độ


mức trên một thang độ, được xác định đại khái mức độ trung bình sự việc chưa tới mức độ trầm trọng Đồng nghĩa: chừng độ
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3 Thumbs up   4 Thumbs down

mức độ


Bậc gần hay xa một cơ sở so sánh (trong lĩnh vực cụ thể hay trừu tượng) dùng làm tiêu chuẩn cho hành động. | : ''Ăn tiêu có '''mức độ'''.'' | : ''Đầu tư người và của tới '''mức độ''' cao vào công cuộ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2 Thumbs up   3 Thumbs down

mức độ


Bậc gần hay xa một cơ sở so sánh (trong lĩnh vực cụ thể hay trừu tượng) dùng làm tiêu chuẩn cho hành động: Ăn tiêu có mức độ; Đầu tư người và của tới mức độ cao vào công cuộc nghiên cứu khoa học.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

5 Thumbs up   7 Thumbs down

mức độ


Mức độ là so sánh sự vật, sự việc nào đó. VD Sự việc này xảy ra với mức độ mạnh hoặc yếu. VD: Việc này xảy ra với mức độ nguy hiểm lớn hay không.
SANGCM - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022

<< phân chu phân bì >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa