SANGCM

Geboortedatum:2000-12-13
Woonplaats:TPHCM
Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được3
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

2   3

mức độ


Mức độ là so sánh sự vật, sự việc nào đó. VD Sự việc này xảy ra với mức độ mạnh hoặc yếu. VD: Việc này xảy ra với mức độ nguy hiểm lớn hay không.
SANGCM - Ngày 15 tháng 2 năm 2022