Ý nghĩa của từ mơ màng là gì:
mơ màng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ mơ màng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mơ màng mình

1

11   5

mơ màng


Thấy một cách phảng phất trong giấc ngủ. | : '''''Mơ màng''' như giấc chiêm bao biết gì (Truyện Kiều)'' | Mong mỏi một cách không thiết thực. | : '''''Mơ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   7

mơ màng


đg. 1. Thấy một cách phảng phất trong giấc ngủ: Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì (K). 2. Mong mỏi một cách không thiết thực: Mơ màng những chuyện viển vông. [..]
Nguồn: vdict.com

3

10   7

mơ màng


đg. 1. Thấy một cách phảng phất trong giấc ngủ: Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì (K). 2. Mong mỏi một cách không thiết thực: Mơ màng những chuyện viển vông.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của mơ màng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mũi tên mơ mộng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa