Ý nghĩa của từ loi nhoi là gì:
loi nhoi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ loi nhoi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loi nhoi mình

1

13   10

loi nhoi


(động vật nhỏ) chen chúc nhau nhoi lên dòi bọ loi nhoi đàn cá con loi nhoi lên mặt nước
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   10

loi nhoi


Nói giòi bọ lúc nhúc ngoi lên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "loi nhoi". Những từ có chứa "loi nhoi" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . nhoi n [..]
Nguồn: vdict.com

3

10   11

loi nhoi


Nói giòi bọ lúc nhúc ngoi lên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

9   11

loi nhoi


Nói giòi bọ lúc nhúc ngoi lên.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của loi nhoi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tàn nhẫn tàn khốc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa