Ý nghĩa của từ link là gì:
link nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ link. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa link mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

link


''Trong đời sống.'' Liên kết, mối liên hệ giữa các vật thể, hiện tượng. | ''Trong khoa học máy tính.'' Liên kết tới các nội dung khác (thường dùng cho các trang mạng). | ''Trong đời sống.'' Hành động [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

link


[liηk]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ mắt xích, vòng xích, khâu xích mắt dây đạc ( = 0, 20 m) ( số nhiều) khuy cửa tay mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan mối liên lạc; chỗ nối; vật để nốing [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

link


Siêu liên kết (tiếng Anh: hyperlink), hay đơn giản là liên kết (link), là một tham chiếu từ một liên kết tài liệu đến một tài liệu khác hay một nguồn khác. Sự kết nối với một dữ liệu mạng và giao thức [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

link


Link là một cầu nối liên kết giữa website này và trang kia. Link có thể kết nối giữa các trang trong cùng một website (Internal link) hoặc dẫn người dùng tới một trang của website khác (External Link). Link được định dạng dưới nhiều kiểu khác nhau như hình ảnh, text.
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 23 tháng 2, 2019

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

link


Liên kết – Một thuật ngữ thường chỉ bất kỳ từ hay câu được điểm sáng nào trong một siêu văn bản cho phép bạn nhảy đến một phần khác của cùng văn bản hay một văn bản khác trên www. Login [..]
Nguồn: g154.wordpress.com

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

link


Liên kết là một đoạn text, hình ảnh hoặc một khu vực trên website mà có thể nhấp vào để mở ra một trang mới.
Nguồn: vivicorp.com

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

link


Liên kết – Một liên kết từ một trang web này đến một trang web khác.
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

<< file license >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa