Ý nghĩa của từ linh kiện là gì:
linh kiện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ linh kiện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa linh kiện mình

1

14 Thumbs up   6 Thumbs down

linh kiện


được hiểu là các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận để lắp ráp thành ôtô hoàn chỉnh 28/2004/QĐ-BKHCN
Nguồn: thuvienphapluat.vn

2

6 Thumbs up   5 Thumbs down

linh kiện


Mỗi bộ phận hay chi tiết của bộ phận trong một máy thuộc kỹ thuật vô tuyến điện.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7 Thumbs up   6 Thumbs down

linh kiện


bộ phận có thể tháo lắp, thay thế được trong máy móc, thiết bị linh kiện máy tính thay linh kiện
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4 Thumbs up   6 Thumbs down

linh kiện


là các hệ thống, động cơ, khung, cụm chi tiết và các chi tiết được sử dụng để lắp ráp xe. 45/2012/TT-BGTVT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

linh kiện


Hông pé ơi .Em không fl anh mà em đòi anh giải thích. Anh không giải thích đouuu. Bắp luộc đê. Và đây là florentino. Những lời đàm tiểu qua loa linh tinh không thể nào mà cản vs đc magameming.Quần sịt phát sáng quần sịt quần sịt quần sịt phát sáng
Linh - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2022

6

3 Thumbs up   6 Thumbs down

linh kiện


Mỗi bộ phận hay chi tiết của bộ phận trong một máy thuộc kỹ thuật vô tuyến điện.
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

4 Thumbs up   7 Thumbs down

linh kiện


Mỗi bộ phận hay chi tiết của bộ phận trong một máy thuộc kỹ thuật vô tuyến điện.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "linh kiện". Những từ có chứa "linh kiện" in its definition in Vietnamese. Vietnam [..]
Nguồn: vdict.com

8

0 Thumbs up   5 Thumbs down

linh kiện


Hông pé ơi .Em không fl anh mà em đòi anh giải thích. Anh không giải thích đouuu. Bắp luộc đê. Và đây là florentino. Những lời đàm tiểu qua loa linh tinh không thể nào mà cản vs đc magameming.Quần sịt phát sáng quần sịt quần sịt quần sịt
Linh - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< trọng địa trọng đông >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa