Ý nghĩa của từ linh động là gì:
linh động nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ linh động. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa linh động mình

1

17   11

linh động


Biến đổi khéo léo tùy theo tình thế. | : ''Nguyên tắc phải giữ vững nhưng phương pháp thực hành thì có thể '''linh động'''.'' | Nới rộng thể lệ. | : ''Đề [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

24   18

linh động


(Từ cũ, Ít dùng) có vẻ sống động bức tranh rất linh động có cách xử lí mềm dẻo, không máy móc, cứng nhắc, m&agr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

12   9

linh động


1. t. Biến đổi khéo léo tùy theo tình thế: Nguyên tắc phải giữ vững nhưng phương pháp thực hành thì có thể linh động. 2. đg. Nới rộng thể lệ: Đề nghị đ [..]
Nguồn: vdict.com

4

8   16

linh động


1. t. Biến đổi khéo léo tùy theo tình thế: Nguyên tắc phải giữ vững nhưng phương pháp thực hành thì có thể linh động. 2. đg. Nới rộng thể lệ: Đề nghị đồng chí linh động bán hàng ngoài giờ chính quyền.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của linh động
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lim liu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa