Ý nghĩa của từ lily là gì:
lily nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lily. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lily mình

1

21   4

lily


Đây là tên con gái, thường để ám chỉ những người vô cùng xinh đẹp và giỏi giang. Ngoài ra, từ này có thể dùng như một danh từ/tính từ.

VD: She has such a great life with a good job, a happy family and still balance between everything in life. She's sure a Lily.
(Cô ấy có một cuộc sống tuyệt vời với 1 công việc tốt, 1 gia đình hạnh phúc và vẫn có thể cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cô ấy chắc chắn là 1 người thành công/tài giỏi.)
vananh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

2

17   6

lily


hoa huệ tây; hoa loa kèn. | Sắc trắng ngần, nước da trắng ngần.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

14   4

lily


Lily là cái tên rất hay dành cho con gái, có ý nghĩa là hoa Lily, hay thể hiện sự trong sáng, tinh khôi, sáng sủa, tinh khiết.
Những người có tên này có khả năng, là các nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn những người thường xuyên thực hiện những nỗ lực lớn với thành công lớn.
lucyta - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

4

6   5

lily


hoa loa kèn
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của lily
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< flintiness flour-mil >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa