Ý nghĩa của từ liên tưởng là gì:
liên tưởng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ liên tưởng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liên tưởng mình

1

24   7

liên tưởng


. Nhân sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác có liên quan. Nghe tiếng pháo liên tưởng tới ngày Tết. Quan hệ liên tưởng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   7

liên tưởng


nghĩ tới sự việc, hiện tượng nào đó có liên quan nhân sự việc, hiện tượng đang diễn ra nghe tiếng pháo mà liên tưởng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

15   12

liên tưởng


lien tuong la khi minh dang cam cai nay roi tuong tuong den cai khac.
nguyen pham van anh - Ngày 08 tháng 1 năm 2014

4

10   8

liên tưởng


đg. (hoặc d.). Nhân sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác có liên quan. Nghe tiếng pháo liên tưởng tới ngày Tết. Quan hệ liên t [..]
Nguồn: vdict.com

5

8   6

liên tưởng


đg. (hoặc d.). Nhân sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ tới sự việc, hiện tượng khác có liên quan. Nghe tiếng pháo liên tưởng tới ngày Tết. Quan hệ liên tưởng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của liên tưởng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< liên hiệp liều lĩnh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa