Ý nghĩa của từ liêm khiết là gì:
liêm khiết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ liêm khiết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liêm khiết mình

1

51   27

liêm khiết


tt. Có phẩm chất trong sạch không tơ hào tiền của công quỹ hay của hối lộ: sống liêm khiết đức tính liêm khiết ông quan liêm khiết.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

30   19

liêm khiết


(người có quyền, chức trách) có phẩm chất trong sạch, không tham ô, không nhận tiền của hối lộ sống liêm khiết Đồng nghĩa: t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

23   20

liêm khiết


tt. Có phẩm chất trong sạch không tơ hào tiền của công quỹ hay của hối lộ: sống liêm khiết đức tính liêm khiết ông quan liêm khiết.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

4

6   5

liêm khiết


Nguoi liem khiet la NGười ko Hoi lo la Pham chat Đào duc cua con nguoi the hien loi song Trong sach
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 9 năm 2016

5

0   0

liêm khiết


Liêm khiết là phẩm chất đạo đức của con người thể hiênn lối sống trong sạch.ko ham danh , hám lợi
ẩn dang - Ngày 10 tháng 11 năm 2016

6

0   0

liêm khiết


liem khiet la mot pham chat dao duc cua con nguoi the hien lloi song trong sach,khong ham danh,ham lai khong ban tam ve nhung toan tinh nho nhen ich ki hihi day la y kien cua minh :)
vy - Ngày 28 tháng 8 năm 2017

7

17   23

liêm khiết


Có phẩm chất trong sạch không tơ hào tiền của công quỹ hay của hối lộ. | : ''Sống '''liêm khiết'''.'' | : ''Đức tính '''liêm khiết'''.'' | : ''Ông quan '''liêm kh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của liêm khiết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< linh thiêng liên can >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa