Ý nghĩa của từ lcd là gì:
lcd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ lcd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lcd mình

1

7   6

lcd


viết tắt của "least common denominator" dùng trong toán học có nghĩa: Bội số chung nhỏ nhất của các mẫu số của một tập hợp các phần phân đoạn:
Ví dụ: Các mẫu số chung nhỏ nhất của 1/3 và 1/4 là 12
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

4   4

lcd


LCD : Liquid Crystal Display : Màn hình tinh thể lỏng - là loại thiết bị phẳng, cho hình ảnh sáng, chân thật và tiết kiệm năng lượng. Hầu hết các màn hình của các thiết bị như máy tính, tivi,...hiện nay đều là màn hình tinh thể lỏng
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

3

4   4

lcd


Màn hình tinh thể lỏng (liquid crystal display, LCD) là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

7   7

lcd


Thuật ngữ này có ý nghĩa là màn hình tinh thể lỏng. Là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc ph [..]
Nguồn: dienmaybinhminh.com

5

4   5

lcd


Màn tinh thể lỏng (Liquid Crystal Display).
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

4   5

lcd


LCD là viết tắt của từ Liquid crystal display nghĩa là " màn hình tinh thể lỏng ". Đây là loại thiết bị hiển thị cấu tạo có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc phân cực. Chúng có ưu điểm là phẳng, cho hình ảnh sáng, chân thật và tiết kiệm điện.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

7

5   7

lcd


1. viết tắt của Liquid Crystal Display - màn hình tinh thể lỏng. là loại màn hình cấu tạo bởi các tế bào ( còn gọi là các điểm ảnh) có chứa các tinh thể lỏng (Liquid Crystal). khi ánh sáng chiếu đến các tinh thể lỏng này, tính phân cực của ánh sáng sẽ bị thay đổi, kết hợp với kính lọc phân cực, cường độ ánh sáng sẽ bị thay đổi theo => tạo ra hình ảnh
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

8

4   6

lcd


Liquid crystal display
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của lcd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lbw lf >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa