Ý nghĩa của từ lanh chanh là gì:
lanh chanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ lanh chanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lanh chanh mình

1

15   6

lanh chanh


Dụng ý chê trách sự nhanh nhẩu quá mức, cái gì cũng muốn tham gia, làm nhanh mà không để ý cuối cùng thành không được việc
Nguồn: tudienlong.com

2

8   6

lanh chanh


Hấp tấp vội vàng làm việc của người khác: Lanh chanh bưng lấy cái bát rồi đánh vỡ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lanh chanh". Những từ phát âm/đánh v [..]
Nguồn: vdict.com

3

6   4

lanh chanh


có dáng điệu hấp tấp, vội vã, muốn tỏ ra nhanh nhảu tính hay lanh chanh Đồng nghĩa: lau chau
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7   6

lanh chanh


Hấp tấp vội vàng làm việc của người khác: Lanh chanh bưng lấy cái bát rồi đánh vỡ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   0

lanh chanh


nhieu chuyen , lanh qua muc , chuyen gi cung muon lam ma khong nghi den hau qua
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 4 năm 2017

6

4   6

lanh chanh


Hấp tấp vội vàng làm việc của người khác. | : '''''Lanh chanh''' bưng lấy cái bát rồi đánh vỡ.''
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của lanh chanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lang y trộc trệch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa