Ý nghĩa của từ lừa phỉnh là gì:
lừa phỉnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ lừa phỉnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lừa phỉnh mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


Dụ dỗ cho mắc mưu.
Nguồn: vdict.com

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


A Lời nói nịnh đánh lừa B mắc mưu. B không hề biết í định A tốt hay xấu. B Cứ thế lm theo những gì A nói. Chỉ có A mới biết í định A sẽ lợi dụng B làm gì khi A cần.
Na - 00:00:00 UTC 16 tháng 11, 2019

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


Dụ dỗ cho mắc mưu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


Dụ dỗ cho mắc mưu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


phỉnh nịnh để đánh lừa lừa phỉnh phụ nữ buông lời lừa phỉnh Đồng nghĩa: lừa mị
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

lừa phỉnh


lesa (nam)
Nguồn: phathoc.net

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

lừa phỉnh


Phỉnh là nói cho khéo, nói lời ngon ngọt làm người khác say đắm và nghe lời, nhằm mục đích xấu xa.
-Lừa phỉnh là việc dụ dổ, mị dân, lừa gạt người khác vì lợi ích cho mình.
Đạt - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

<< phối hợp lừa bịp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa