Ý nghĩa của từ lủi thủi là gì:
lủi thủi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ lủi thủi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lủi thủi mình

1

9   8

lủi thủi


P. Một cách âm thầm, lặng lẽ, với vẻ cô đơn, đáng thương. | : '''''Lủi thủi''' ra về.'' | : ''Cháu bé '''lủi thủi''' chơi một mình.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8   7

lủi thủi


p. Một cách âm thầm, lặng lẽ, với vẻ cô đơn, đáng thương. Lủi thủi ra về. Cháu bé lủi thủi chơi một mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lủi thủ [..]
Nguồn: vdict.com

3

11   10

lủi thủi


song co don mot minh
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 11 năm 2013

4

7   7

lủi thủi


p. Một cách âm thầm, lặng lẽ, với vẻ cô đơn, đáng thương. Lủi thủi ra về. Cháu bé lủi thủi chơi một mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   4

lủi thủi


cô đơn , buồn tẻ ; đáng thương
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 12 năm 2015

6

3   6

lủi thủi


một cách âm thầm , lặng lẽ , vẻ cô đơn, đáng thương
VD : em lủi thủi chơi một mình
ly - Ngày 30 tháng 10 năm 2014

7

1   4

lủi thủi


cô đơn, buồn tủi, đáng thương, chỉ có một mình, làm (sống) một cách âm thầm,sầu đau, như không biết đi đâu, về đâu, chẳng biết tìm ai, chơi với ai
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 12 năm 2015


Thêm ý nghĩa của lủi thủi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trung niên trung dung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa