Ý nghĩa của từ lỗ châu mai là gì:
lỗ châu mai nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 12 ý nghĩa của từ lỗ châu mai. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lỗ châu mai mình

1

44   19

lỗ châu mai


lỗ ở thành công sự để bắn súng từ trong công sự ra ngoài Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai
Nguồn: tratu.soha.vn

2

21   7

lỗ châu mai


Lỗ châu mai là một lỗ nhỏ ở pháo đài, thành lũy, lô cốt hay các công trình quân sự là nơi để các tay cung, súng có thể bắn tên, đạn ra ngoài. Lỗ châu mai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

36   23

lỗ châu mai


Lỗ ở tường lô-cốt để ghé súng vào mà bắn ra ngoài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

9   1

lỗ châu mai


Cái lỗ mang cái chết của Phan Đình Giót. Hình đang khá phong phú từ tròn, vuông, chữ nhật, nhưng lỗ rất nhỏ. Ghé súng vào mà bắn. Thường thì nó hay nối với 1 cái hộp mà minh hay gọi là "hộp pháo"
Potato of the world - Ngày 28 tháng 3 năm 2016

5

21   18

lỗ châu mai


Lỗ ở tường lô-cốt để ghé súng vào mà bắn ra ngoài.
Nguồn: vdict.com

6

24   21

lỗ châu mai


Lỗ ở tường lô-cốt để ghé súng vào mà bắn ra ngoài.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

0   0

lỗ châu mai


Lỗ châu mai là lỗ có bom mang cái chết của Phan Đình Giót
T.long - Ngày 04 tháng 12 năm 2016

8

9   10

lỗ châu mai


Lỗ ở tường lô-cốt để ghé súng vào mà bắn ra ngoài.
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 3 năm 2014

9

8   10

lỗ châu mai


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Thái Dương - Ngày 21 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+

10

12   15

lỗ châu mai


lỗ ở tường lô-cốt dùng để bỏ súng vào để bắn đạn ra ngoài
đào phương - Ngày 06 tháng 1 năm 2014

11

12   22

lỗ châu mai


lo quan dich chui len
rggsdgsdg - Ngày 21 tháng 8 năm 2013

12

10   30

lỗ châu mai


lo quan dinh choi game
fuck - Ngày 13 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của lỗ châu mai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiền vệ lỗ chỗ >>