Potato of the world

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được1
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9 Thumbs up   1 Thumbs down

lỗ châu mai


Cái lỗ mang cái chết của Phan Đình Giót. Hình đang khá phong phú từ tròn, vuông, chữ nhật, nhưng lỗ rất nhỏ. Ghé súng vào mà bắn. Thường thì nó hay nối với 1 cái hộp mà minh hay gọi là "hộp pháo"
Potato of the world - Ngày 28 tháng 3 năm 2016