Ý nghĩa của từ lưu ban là gì:
lưu ban nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ lưu ban. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lưu ban mình

1

66   19

lưu ban


Nói học sinh bị giữ lại lớp học một năm nữa.
Nguồn: vdict.com

2

45   19

lưu ban


(học sinh) học lại lớp cũ vì sức học kém học sinh lưu ban bị lưu ban một năm Đồng nghĩa: đúp
Nguồn: tratu.soha.vn

3

31   16

lưu ban


Nói học sinh bị giữ lại lớp học một năm nữa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

22   7

lưu ban


Nói học sinh bị ở lai lớp
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 12 năm 2014

5

32   19

lưu ban


Nói học sinh bị giữ lại lớp học một năm nữa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

28   15

lưu ban


Lưu ban là giúp học sinh học thêm một năm học chặt chẽ hơn nghĩa là. Một lớp học 2 năm
Nguyen thi bich - Ngày 09 tháng 8 năm 2015

7

17   6

lưu ban


Đồng nghĩa với đúp
phuong - Ngày 15 tháng 8 năm 2014

8

5   1

lưu ban


Bị ở lại lớp học thêm 1 năm nữa vì học tập quá kém
"No nme" :)) - Ngày 24 tháng 7 năm 2017

9

0   1

lưu ban


Lưu ban nghĩa là học lại ở lại lớp đúp lớp trượt
Vy cô nuong - Ngày 21 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của lưu ban
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lưng túi gió trăng trung táo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa