Ý nghĩa của từ lúng túng là gì:
lúng túng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lúng túng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lúng túng mình

1

3   3

lúng túng


Ở vào tình trạng không biết nên nói năng, hành động, xử trí như thế nào, do không làm chủ được tình thế. | : '''''Lúng túng''' khi nói chuyện trước đám đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   3

lúng túng


t. Ở vào tình trạng không biết nên nói năng, hành động, xử trí như thế nào, do không làm chủ được tình thế. Lúng túng khi nói chuyện trước đám đông. Trả lời lúng túng. Lúng túng như thợ vụng mất kim (tng.). // Láy: lúng ta lúng túng (ý mức độ nhiều).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   3

lúng túng


t. Ở vào tình trạng không biết nên nói năng, hành động, xử trí như thế nào, do không làm chủ được tình thế. Lúng túng khi nói chuyện trước đám đông. Tr [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   3

lúng túng


không làm chủ được tình hình nên không biết hành động, xử trí như thế nào trả lời lúng túng còn l&u [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   3

lúng túng


lúng túng: không biết nói hoặc làm như thế nào
kiên nhẫn: tiếp tục làm việc đã định mà không nản lòng
Hoàng Xuân Phúc - Ngày 04 tháng 3 năm 2022

Thêm ý nghĩa của lúng túng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quảy lúp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa