Ý nghĩa của từ lênh đênh là gì:
lênh đênh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lênh đênh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lênh đênh mình

1

3   3

lênh đênh


. Trôi nổi nay đây mai đó, không có hướng nhất định. | : ''Con tàu '''lênh đênh''' trên biển cả.'' | : ''Cuộc sống '''lênh đênh''' chìm nổi (b. ).''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lênh đênh


Lênh đênh là nay đây mai đó không có hướng nhất định.vd:còn thuyền trôi lênh đênh trên sông,....
Thiên Thảo - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

3

2   4

lênh đênh


đg. (hoặc t.). Trôi nổi nay đây mai đó, không có hướng nhất định. Con tàu lênh đênh trên biển cả. Cuộc sống lênh đênh chìm nổi (b.).. Các kết quả tìm kiế [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   4

lênh đênh


đg. (hoặc t.). Trôi nổi nay đây mai đó, không có hướng nhất định. Con tàu lênh đênh trên biển cả. Cuộc sống lênh đênh chìm nổi (b.).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của lênh đênh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lè nhè lính quýnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa