Ý nghĩa của từ knockback là gì:
knockback nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ knockback Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa knockback mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

knockback


Cụm động từ:
- Để nhanh chóng uống thứ gì đó, đặc biệt là nhiều rượu
Ví dụ: Anh ta đã uống rất nhiều bia trước khi rời khỏi quầy bar vì vậy anh ta đang rất say. (He knocked back a lot of beer before leaving so he was so drank).
la gi - 00:00:00 UTC 25 tháng 9, 2019
<< dwindling fewer >>