Ý nghĩa của từ fewer là gì:
fewer nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fewer Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fewer mình

1

0   0

fewer


Đại từ:
- Ít hơn, nhỏ hơn
Ví dụ 1: Ở đây có ít người hơn nên tôi nghĩ chúng ta nên đến trung tâm thị trấn để tìm sự giúp đỡ. (This area is fewer people than the center of the town so I think we need to move to there for the support).
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của fewer
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< knockback nhóc ác >>