Ý nghĩa của từ kinh ngạc là gì:
kinh ngạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ kinh ngạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kinh ngạc mình

1

13   3

kinh ngạc


hết sức ngạc nhiên, sửng sốt trước điều hoàn toàn không ngờ tròn mắt kinh ngạc cảnh tượng kì lạ làm mọi người hết s [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

kinh ngạc


Kinh Ngạc là hết sức ngạc nhiên khi thấy mọi việc hết sức nhanh chóng
Địt nhau - Ngày 16 tháng 11 năm 2019

3

3   6

kinh ngạc


Hết sức ngạc nhiên, đến mức sửng sốt. | : '''''Kinh ngạc''' trước trí thông minh của cậu bé.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   5

kinh ngạc


đgt. Hết sức ngạc nhiên, đến mức sửng sốt: kinh ngạc trước trí thông minh của cậu bé.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

2   5

kinh ngạc


chambhitatta (trung)
Nguồn: phathoc.net

6

2   5

kinh ngạc


ngac nhien
nmjbjh - Ngày 16 tháng 11 năm 2014

7

2   6

kinh ngạc


đgt. Hết sức ngạc nhiên, đến mức sửng sốt: kinh ngạc trước trí thông minh của cậu bé.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "kinh ngạc". Những từ phát âm/đ [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của kinh ngạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kinh nghiệm kinh tế học >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa