Ý nghĩa của từ khăn san là gì:
khăn san nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ khăn san. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khăn san mình

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

khăn san


Khăn San (Soll) là khăn thường làm bằng chất liệu tơ, lụa, voan mỏng... khoác hờ trên 2 vai. Mục đích làm đẹp, làm duyên hơn là quàng cho ấm. Khác với khăn vuông là trùm lên đầu. Khăn San khoác trên vai và khăn vuông để trùm lên đầu.
Đặng Phương Mai - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

khăn san


Khăn quàng của phụ nữ làm bằng hàng tơ mỏng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

khăn san


khăn dệt bằng sợi mềm và mảnh, phụ nữ thường dùng choàng vào đầu để chống lạnh, chống bụi.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

khăn san


Khăn quàng của phụ nữ làm bằng hàng tơ mỏng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

khăn san


Khăn quàng của phụ nữ làm bằng hàng tơ mỏng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khăn san". Những từ có chứa "khăn san" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . khăn xước khăn [..]
Nguồn: vdict.com

<< tòng sự tòng lai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa