Ý nghĩa của từ khôn ngoan là gì:
khôn ngoan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ khôn ngoan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khôn ngoan mình

1

3   0

khôn ngoan


Khôn là không phải ngu,làm gì cũng đúng
Ngoan là ngoan nghe lời, hiểu chuyện
Sinbad - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

2

2   1

khôn ngoan


Khéo léo trong việc cư xử với mọi người. | : '''''Khôn ngoan''' đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. (ca dao)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   0

khôn ngoan


khôn trong cách xử sự, biết tránh cho mình những điều không hay cách ứng xử khôn ngoan "Khôn ngoan đối đáp người n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

1   1

khôn ngoan


cách xử sự biết lễ phép với người ngoài nhu cầu '' khôn ngoan đối đáp người ngoài gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ''
mai phuong - Ngày 09 tháng 2 năm 2015

5

0   1

khôn ngoan


tt Khéo léo trong việc cư xử với mọi người: Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau (cd).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khôn [..]
Nguồn: vdict.com

6

0   1

khôn ngoan


tt Khéo léo trong việc cư xử với mọi người: Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau (cd).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

0   1

khôn ngoan


Khôn ngoan là * làm được việc gì đó tốt hơn làm hài lòng bản thân mình và người khác*
Vũ Văn Công - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của khôn ngoan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ủng hộ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa