Ý nghĩa của từ khá giả là gì:
khá giả nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ khá giả. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khá giả mình

1

8   3

khá giả


ở mức có tương đối đầy đủ những gì thuộc về yêu cầu của đời sống vật chất, ăn tiêu dư dả con nhà khá giả
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

khá giả


Có đủ để ăn tiêu. | : ''Trước nghèo bây giờ đã '''khá giả'''.''
bùi quốc đạt - Ngày 19 tháng 5 năm 2020

3

4   8

khá giả


Có đủ để ăn tiêu : Trước nghèo bây giờ đã khá giả .. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khá giả". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khá giả":  [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   8

khá giả


Có đủ để ăn tiêu. | : ''Trước nghèo bây giờ đã '''khá giả'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   9

khá giả


Có đủ để ăn tiêu : Trước nghèo bây giờ đã khá giả .
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của khá giả
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khuôn sáo khác thường >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa