Ý nghĩa của từ kbc là gì:
kbc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ kbc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kbc mình

1

8   3

kbc


Trước năm 1975, trong bộ máy của quân đội Cộng hoà, có một đơn vị có tên viết tắt là KBC.
KBC có nghĩa là Khu Bưu Chính. Là một đơn vị chuyên về nhận và chuyển phát thư từ, điện tín v.v... của quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

2   3

kbc


KBC có nghĩa là Khu Bưu Chính. Là một đơn vị chuyên về nhận và chuyển phát thư từ, điện tín v.v... của quân đội Việt Nam hồi xưa

Hoặc cũng có thể KBC đại diện cho Khu biên cương, là khu vực chiến tranh
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

3

5   6

kbc


àh, trước đây, KFC có tên là KBC (gồm có 3 ông: Kennendy, Bus cha và Chú Hỏa của chúng ta là 3 cổ đông to nhất). sau này khi ông Bus Cha bán cổ phần để tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ cho ông Phờ-răng-xoa Mít-tơ-Răng ( lúc đó là tổng thống Pháp) thì KBC được đổi tên là KFC. trong đó, thừ tự cổ phần lần lượt như sau:
1. Dòng họ Kennendy: 51%
2. Mít-tờ_răng: 28%
3 Dòng họ Chú Hỏa: 21%
Các bạn không tin thì cứ đi tìm 3 người đó mà hỏi nha
sa-go-ta-FC - Ngày 21 tháng 10 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kbc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kawai katy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa