sa-go-ta-FC

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được4
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3   4

kbc


àh, trước đây, KFC có tên là KBC (gồm có 3 ông: Kennendy, Bus cha và Chú Hỏa của chúng ta là 3 cổ đông to nhất). sau này khi ông Bus Cha bán cổ phần để tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ cho ông Phờ-răng-xoa Mít-tơ-Răng ( lúc đó là tổng thống Pháp) thì KBC được đổi tên là KFC. trong đó, thừ tự cổ phần lần lượt như sau:
1. Dòng họ Kennendy: 51%
2. Mít-tờ_răng: 28%
3 Dòng họ Chú Hỏa: 21%
Các bạn không tin thì cứ đi tìm 3 người đó mà hỏi nha
sa-go-ta-FC - Ngày 21 tháng 10 năm 2013