Ý nghĩa của từ kalopsia là gì:
kalopsia nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kalopsia. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kalopsia mình

1

0   0

kalopsia


(chứng) trông hoá đẹp
Nguồn: hmu.edu.vn

2

0   0

kalopsia


Ảo tưởng sức mạnh. Những người đề cao bản thân mình
Anna - Ngày 21 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của kalopsia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kallikrein kaluresis >>