Ý nghĩa của từ june là gì:
june nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ june. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa june mình

1

2   2

june


Tháng sáu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   2

june


Tháng 6
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

2   3

june


(Đọc là jư-nê, đây là tiếng Nhật, không phải tiếng Anh) Tên của tạp chí đầu tiên xuất bản thể loại tình cảm malexmale. Có 1 số tài liệu còn nói June được dùng để chỉ loại manga "nghiêm túc", không phải kiểu "không cao trào, không mục đích, không ý [..]
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của june
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jungian junctural >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa