Ý nghĩa của từ july là gì:
july nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ july. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa july mình

1

6   2

july


Tháng bảy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

july


Tháng 7
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của july
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< greasy grecism >>