Ý nghĩa của từ juicy là gì:
juicy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ juicy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa juicy mình

1

1   0

juicy


Có nhiều nước (quả, thịt, rau... ). | Ẩm ướt (thời tiết). | Hay, lý thú, rôm rả. | , (từ lóng) nhiều màu sắc, đậm màu tươi (nom bóng ướt).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

juicy


1. Mọng nước
2. Ngon, bổ (đồ ăn)
3. Dồi dào ý tứ
4. Lợi nhuận cao: juicy business
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của juicy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< juicer jujube >>