Ý nghĩa của từ jp là gì:
jp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ jp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jp mình

1

1   0

jp


viết tắt của japan - nhật bản. đát nước châu á 4 phía giáp biển, gần Triều tiên và hàn quốc
khi một website có đuôi tên miền .jp, website đó đến từ nhật bản

VD: www.sony.jp
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

1   0

jp


tuyệt phẩm (jue-pin)
Nguồn: beedance07.com

3

0   0

jp


Thẩm phẩn hoà giải của toà sơ thẩm (Justice of the Peace).
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

jp


- Mã miền của nước Nhật (viết tắt của Japan), được đặt sau tên miền.
Ví dụ: http:\\www.stylish.jp
- J-P fashion: tên của một hệ thống cửa hàng thời trang nam nữ với hầu hết các chi nhánh ở Sài Gòn.
- Tên viết tắt của "Just of the peace", nghĩa là hiệp ước hòa bình.
nghĩa là gì - Ngày 02 tháng 6 năm 2019

5

0   1

jp


JP là viết tắt của Job Profile - là “hồ sơ công việc”- là những công cụ quản trị tổ chức, đặc biệt là phát triển tổ chức.Trong JP, mỗi công việc sẽ có tiêu chí để đo lường và đánh giá nhất định
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của jp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jcr jul >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa